Tin Tức Công Nghệ

a

25/052022

a

function clip() { // width of the banner container var contWidth = 425; // height of the banner container var contHeight = 90; var id1 = document.getElementById('slideA'); var id2 = document.getElementById('slideB'); id1.style.left = parseInt(id1.style.left)-1 + 'px'; document.getElementById('slideCont').style.width = contWidth + "px"; document.getElementById('slideCont').style.clip = 'rect(auto,'+ contWidth +'px,' + contHeight +'px,auto)'; id2.style.display = ''; if(parseFloat(id1.style.left) == -(contWidth)) { id1.style.left = '0px'; } setTimeout(clip,25) } function addLoadEvent(func) { var oldonload = window.onload; if (typeof window.onload != 'function') { window.onload = func; } else { window.onload = function() { if (oldonload) { oldonload(); } func(); } } } addLoadEvent(function() { clip(); }); //--> ...

Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.

icon icon icon icon
Hotline: 0905.429.426